THÁI HÀ (4.9.2008) - Đức Cha Vũ Văn Thiên khi gặp các linh mục và giáo dân Thái Hà, Ngài đã nói như sau:

“Trong tâm tình hiệp thông từ Hải Phòng hôm nay chúng tôi lên tới đây trước nhất để cầu nguyện, để tôn vinh Đức Mẹ, và bầy tỏ tâm tình hiệp thông của giáo phận Hải Phòng đối với giáo xứ Thái Hà và với các Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy cầu nguyện trong đức tin, đức cậy và đức mến. Và chúng ta cầu xin Chúa để cho có giải pháp tốt đẹp cho Giáo hôi nói chung, và cho giáo xứ Thái Hà nói riêng. Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người biết tôn trọng sự thật, biết tôn trọng công công lý. Trong những ngày vừa qua, chúng tôi cũng được nhiều nguồn tin. Có những tin làm hoang mang giữa những bà con Công giáo cũng như bà con lương dân. Và có những nguồn tin làm ảnh không tốt tới người Công giáo, chính vì thế chúng ta cầu nguyện để mỗi người biết tôn trọng sự thật và biết bênh vực công lý…”